Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Περιγραφή Εργασίας".

Περιγραφή Εργασίας:

Είναι μία πλήρης και γενική γραπτή παρουσίαση μίας συγκεκριμένης εργασίας, βασισμένη στα ευρήματα της ανάλυσης της εργασίας, που έχει προηγηθεί. Περιλαμβάνει καθήκοντα, σκοπό, ευθύνες, στόχο και συνθήκες εργασίας, παράλληλα με τον τίτλο της εργασίας και το όνομα αυτού που απασχολείται.

Spiral

Σχόλια