Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προώθηση".

Προώθηση:

Είναι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προωθήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στην αγορά και που διαμορφώνονται από το μίγμα επικοινωνίας του μάρκετινγκ, στο οποίο περιλαμβάνονται: η διαφήμιση, οι ενέργειες προώθησης των πωλήσεων, οι δημόσιες σχέσεις, η δημοσιότητα και η προσωπική πώληση.

Spiral

Σχόλια