Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έκπτωση".


Έκπτωση:

Είναι η πρόσκαιρη ή και μεμονωμένη μείωση της τιμής ενός προϊόντος (ή και υπηρεσίας),  είτε βάσει σχετικής συμφωνίας των επιχειρήσεων ενός κλάδου (π.χ. σε ορισμένες χρονικές περιόδους), είτε βάσει της πολιτικής μιας επιχείρησης και σε σχέση με έναν ή και περισσότερους πελάτες της.


Spiral

Σχόλια