Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εξαγορά".

Εξαγορά:

Είναι η απόκτηση από μία επιχείρηση ενός μέρους ή του συνόλου μιας άλλης επιχείρησης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Η Εξαγορά γίνεται συνήθως με την απόκτηση των μετοχών της επιχείρησης, ενώ σημειώνεται ότι η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να διατηρεί τη νομική της υπόσταση.

Spiral

Σχόλια