Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρέωση".

Χρέωση:

Κυρίως είναι η συνέπεια εξόφλησης μια οφειλής (έναντι της απόκτησης προϊόντων, υπηρεσιών ή χρήματος), επί ενός λογαριασμού ή ενός χρηματικού αποθέματος (π.χ. λογαριασμός καταθέσεων, ταμείο, πορτοφόλι κλπ.).

Στη λογιστική είναι οι εγγραφές στη αριστερή πλευρά ενός λογαριασμού, που έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν στοιχεία του Ενεργητικού, έξοδα και ζημίες, ή να μειώνουν στοιχεία του Παθητικού, έσοδα και κέρδη.

Spiral

Σχόλια