Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τιμολόγιο Πώλησης".

Τιμολόγιο Πώλησης:

Είναι το λογιστικό παραστατικό πώλησης (έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο) που εκδίδεται για κάθε πώληση προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιείται από μία επιχείρηση εντός ή εκτός Ελλάδας.

Το Τιμολόγιο Πώλησης έχει υποχρεωτικά τα κάτωθι πεδία:
  • Ημερομηνία έκδοσης.
  • Αύξοντα αριθμό.
  • ΑΦΜ πωλητή και πελάτη.
  • Επωνυμία και διεύθυνση πωλητή και πελάτη
  • Ποσότητα και είδος αγαθών.
  • Αξία αγαθών.
  • Αναλογούν ΦΠΑ.
  • Συνολικό πληρωτέο ποσό.
Spiral

Σχόλια