Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αποταμίευση".


Αποταμίευση:

Είναι το κομμάτι του περισσευούμενου εισοδήματος, που δεν ξοδεύεται στην κατανάλωση αγαθών, αλλά συσσωρεύεται ή επενδύεται απευθείας σε κεφαλαιουχικά αγαθά ή αποπληρώνει κάποια υποθήκη ακίνητης περιουσίας ή αγοράζει ασφαλίσεις περιουσίας,  υγείας και εισοδήματος.


Spiral

Σχόλια