Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διαχείριση Χρόνου".

Διαχείριση Χρόνου:

Είναι η συστηματική και βασισμένη στην προτεραιότητα κατανομή του χρόνου ανάμεσα σε ανταγωνιστικές απαιτήσεις. Δεδομένου ότι ο χρόνος δεν μπορεί να αποθηκευτεί και η διαθεσιμότητά του δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω των 24 ωρών ανά ημέρα (ούτε βέβαια να μειωθεί), ο όρος «καταμερισμός χρόνου» θεωρείται εξίσου δόκιμος, αν όχι καλύτερος.

Spiral

Σχόλια