Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έντοκο Γραμμάτιο Δημοσίου".

Έντοκο Γραμμάτιο Δημοσίου:
Είναι ένα βραχυπρόθεσμο γραμμάτιο (χρεόγραφο), ιδιαίτερα χαμηλού κινδύνου και ως εκ τούτου με χαμηλή απόδοση (με χαμηλό δηλαδή επιτόκιο), που εκδίδεται από ένα κράτος.

Spiral

Σχόλια