Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συμπεριφορά Καταναλωτή".

Συμπεριφορά Καταναλωτή:

Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αναζητούν, επιλέγουν, αγοράζουν (ή δεν αγοράζουν), χρησιμοποιούν, αναλώνουν ή και καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους.

Η Συμπεριφορά Καταναλωτή επηρεάζεται από ψυχολογικούς, κοινωνιολογικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες.

Spiral

Σχόλια