Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επίπεδο Διοίκησης".

Επίπεδο Διοίκησης:

Είναι ένα κομμάτι ενός οργανισμού που διατηρεί την ευθύνη για την παραγωγικότητα και την απόδοση της εργασίας των εργαζομένων.

Γενικά, υπάρχουν τρία Επίπεδα Διοίκησης σε έναν οργανισμό: το ανώτατο Επίπεδο, το μεσαίο και το πρώτο Επίπεδο Διοίκησης, με το ανώτατο Επίπεδο να έχει τους λιγότερους διευθυντές, το μεσαίο περισσότερους και το πρώτο τους πιο πολλούς από τα άλλα δύο. Κάθε Επίπεδο κατέχει προκαθορισμένες ευθύνες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότερη -κατά το δυνατό- λειτουργία του οργανισμού.

Spiral

Σχόλια