Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ομάδα".

Ομάδα:

Ένα σύνολο ανθρώπων με πλήρως αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες, που είναι απαραίτητες, ώστε να ολοκληρωθεί ένα καθήκον, μία δουλειά ή ένα έργο.

Τα μέλη της Ομάδας λειτουργούν με έναν υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας, μοιράζονται ευθύνες και εξουσίες, είναι συνυπεύθυνα για την συνολική απόδοση και εργάζονται προς έναν κοινό στόχο και μία καταμερισμένη αμοιβή. Μία Ομάδα γίνεται κάτι περισσότερο από ένα σύνολο ανθρώπων, όταν μία δυνατή αίσθηση αμοιβαίας δέσμευσης δημιουργεί συνέργεια, για αυτό και η απόδοσή της είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των αποδόσεων των μελών της.

Spiral

Σχόλια