Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "¨Επιτόκιο".

Επιτόκιο:

Είναι το κόστος του χρήματος, ή με άλλα λόγια η ποσοστιαία επιβάρυνση ενός δανείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 2% ανά έτος).

Υπάρχουν διάφορα είδη Επιτοκίου, όπως το επιτόκιο δανεισμού, το επιτόκιο καταθέσεων, το διατραπεζικό, το πραγματικό, το ονομαστικό, το κυμαινόμενο, το σταθερό, το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου κ.ά.

Σχόλια