Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έρευνα Ad-Hoc".

Έρευνα Ad-Hoc:
Είναι ένα είδος έρευνας αγοράς που πραγματοποιείται από εταιρίες ερευνών αποκλειστικά και μόνο για έναν πελάτη (π.χ. επιχείρηση, ιδιώτη κλπ.).

Spiral

Σχόλια