Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μείγμα του Μάρκετινγκ".

Μείγμα του Μάρκετινγκ:

Είναι η σύνθεση των απαραίτητων στοιχείων για τη λειτουργία του μάρκετινγκ στην επιχείρηση: Προϊόν, Τιμή, Διανομή και Προώθηση. Έτσι η επιχείρηση θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη τους συσχετισμούς που δημιουργούνται, να πάρει σχετικές αποφάσεις για το τι προϊόν θα πουλήσει, σε ποια τιμή, πως και που θα το διανείμει και πως θα το προωθήσει στην αγορά.

Κανένα προϊόν και καμία υπηρεσία δεν μπορεί να προωθηθεί αποτελεσματικά στην αγορά, αν λείπει ένα από αυτά τα στοιχεία, καθώς μεταξύ των τεσσάρων αυτών στοιχείων υπάρχει ισχυρή αλληλεξάρτηση.

Σχόλια