Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επικοινωνία".

Επικοινωνία:

Είναι η αμφίδρομη διαδικασία της επίτευξης αμοιβαίας κατανόησης, στην οποία οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο ανταλλάσσουν (κωδικοποιούν – αποκωδικοποιούν) πληροφορίες, νέα, ιδέες και συναισθήματα, αλλά επίσης δημιουργούν και μοιράζονται έννοιες.

Γενικά, η Επικοινωνία είναι μία έννοια που αφορά τη διασύνδεση ανθρώπων ή τοποθεσιών. Στις επιχειρήσεις, είναι μία διοικητική λειτουργία – κλειδί, καθώς ένας οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν, ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα, τμήματα και εργαζόμενους του.

Spiral

Σχόλια