Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πρώτες Ύλες".

Πρώτες Ύλες:

Είναι υλικά στη φυσική, τροποποιημένη, ή ημι-επεξεργασμένη μορφή τους, που χρησιμοποιούνται ως εισερχόμενα σε μία παραγωγική διαδικασία, ώστε μέσω μίας μετατροπής ή σύνθεσης να δημιουργηθεί ένα τελικό προϊόν.

Spiral

Σχόλια