Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δευτερογενής Τομέας".

Δευτερογενής Τομέας:

Είναι ο μεταποιητικός τομέας της Οικονομίας, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής (πρώτες ύλες, αγροτικά προϊόντα, ορυκτά κλπ.), με την μετατροπή της, είτε αναφορικά με τη μορφή, είτε με τη χρησιμότητα ή τις ιδιότητές της.

Χαρακτηριστικοί κλάδοι του Δευτερογενούς Τομέα της Οικονομίας είναι η Χειροτεχνία, η Βιοτεχνία και η Βιομηχανία.

Spiral

Σχόλια