Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εφοδιασμός".

Εφοδιασμός:

Η διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών από την πηγή τους και μέσω ενός καναλιού διανομής, προς τον τελικό πελάτη, καταναλωτή, ή χρήστη, καθώς και η διακίνηση της πληρωμής στην αντίθετη κατεύθυνση, προς τον παραγωγό ή προμηθευτή.

Στον Εφοδιασμό περιλαμβάνονται ενέργειες που έχουν να κάνουν με αγορές, προμήθειες, διοίκηση του Εφοδιασμού και αποθέματα.

Spiral

Σχόλια