Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της οικονομίας.

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, σκιαγραφεί η έρευνα της PwC Ελλάδας με τίτλο "10 χρόνια κρίσης: η οικονομία συρρικνώθηκε αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε”.

Το παρελθόν.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα και τις επενδύσεις τους, ενώ αναζήτησαν νέες αγορές. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα μετατοπίστηκε σε χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας κλάδους. Οι επιχειρήσεις λοιπόν, έπραξαν το αυτονόητα, αλλά... ως εκεί!

Το παρόν.

Η αξία και η κερδοφορία των επιχειρήσεων δείχνει να επανέρχεται, ενώ οι καταχρεωμένες επιχειρήσεις αντιστέκονται σθεναρά στο κλείσιμό τους. Το κόστος κεφαλαίου είναι υψηλό, η έρευνα και η ανάπτυξη παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των επιχειρήσεων.

Το μέλλον.

Το μέλλον είναι σήμερα γι' αυτό:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν την αξία τους, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Οι χρεωμένες εταιρίες πρέπει να κλείσουν και τα κόκκινα δάνεια να εκκαθαριστούν, ώστε να ξαναρχίσει ο επιχειρηματικός δανεισμός.

Πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών δια μέσου ενός πειστικού σχεδίου για το μέλλον.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να μπορέσουν αν στραφούν προς τις ξένες αγορές.


Με λίγα λόγια, η έξοδος από την οικονομική κρίση μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν επιχειρήσεις παίξουν τον πραγματικό τους ρόλο: δηλαδή να παράγουν και να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας στους καταναλωτές. Η έξοδος από την οικονομική κρίση μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν το κράτος ανταποκριθεί στο πραγματικό του ρόλο: δηλαδή να διαμορφώσει και να διασφαλίσει ένα δίκαιο περιβάλλον οικονομικής δραστηριότητας.

Spiral

Σχόλια