Η σούμα της οικονομικής κρίσης στις τσέπες των πολιτών.

Βαρύς ο πέλεκυς για τα εισοδήματα των πολιτών σύμφωνα με σχετικά στοιχεία για τα εισοδήματα του 2017, που δημοσίευσε προσφάτως η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με αυτά, από το 2010 έως και το 2017 η κρίση αφαίρεσε από τις τσέπες των πολιτών περί τα 27 δις ευρώ (από τα 100,3 δις του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε τότε, στα 73 δις ευρώ που δηλώθηκαν την τελευταία χρονιά).

Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχασαν 14 δις ευρώ, οι μισθωτοί 9 δις ευρώ, οι συνταξιούχοι 1,6 δις ευρώ και οι αγρότες περί το 1,25 δις ευρώ.

Βεβαίως, από το 2010 έγιναν και πολλές αυξομειώσεις του πληθυσμού των εν λόγω κατηγοριών, με σημαντικότερες αυτήν των ελεύθερων επαγγελματιών, που μειώθηκαν κατά 390.000 (-39%) και των συνταξιούχων, που αυξήθηκαν κατά 600.000 (+38%). Έτσι, το μέσο δηλωθέν εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών ανέρχεται πλέον στα 16.400 ευρώ, από 24.000 ευρώ το 2010 (-32%). Αντιστοίχως, το μέσο δηλωθέν εισόδημα των συνταξιούχων ανέρχεται πλέον στα 11.450 ευρώ, από 16.750 ευρώ το 2010 (-31%).

Spiral

Σχόλια