Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Γραμμή Παραγωγής".

Γραμμή Παραγωγής:

Είναι η επαναληπτική διαδικασία παραγωγής προϊόντων, στην οποία κάθε μονάδα προϊόντος περνάει μέσα από την ίδια ακολουθία επεξεργασίας από μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό (ή και ανθρώπους), που έχουν τοποθετηθεί με μία σειρά για να εξυπηρετήσουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Η Γραμμή Παραγωγής φτιάχνεται ειδικά για την παραγωγή ενός μόνο προϊόντος (ή και έστω μιας μικρής ομάδας προϊόντων) και η λειτουργία της δεν πρέπει να σταματά και να ξαναρχίζει για κάθε νέο προϊόν.

Spiral

Σχόλια