Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συναλλακτικά Ήθη".

Συναλλακτικά Ήθη:

Είναι οι ιδιαίτερες συνήθειες στις συμπεριφορές, που επικρατούν στις εμπορικές συναλλαγές σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, ή σε κάποια κατηγορία εμπορικών συναλλαγών ή ακόμα και σε έναν επαγγελματικό κύκλο. Τα Συναλλακτικά Ήθη ενδέχεται να αποτελούν και δευτερογενείς κανόνες δικαίου.

Spiral

Σχόλια