Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χρηματοοικονομικά".

Χρηματοοικονομικά:

Είναι η λειτουργία της επιχείρησης που αφορά στη διαχείριση των οικονομικών (της ροής του χρήματος) εντός και εκτός της επιχείρησης και περιλαμβάνει:

Τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης (πληρωμές, εισπράξεις, προετοιμασία ισολογισμού, κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών κ.ά.).

Την αξιολόγηση των προτεινόμενων επενδύσεων (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, μετοχές, ομόλογα, εκπαίδευση προσωπικού, α’ ύλες κ.ά.).

Την ανεύρεση πηγών για χρηματοδότηση (τραπεζικά δάνεια, επιχειρηματικές κρατικές ενισχύσεις, επενδυτές, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.).

Spiral

Σχόλια