Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συναισθηματική Νοημοσύνη".

Συναισθηματική Νοημοσύνη:

Είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους (όπως και των άλλων), να τα διακρίνουν μεταξύ τους και να τα κατατάσσουν ανάλογα, να χρησιμοποιούν συναισθηματικές πληροφορίες για να κατευθύνουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά τους, καθώς και να διαχειρίζονται και να προσαρμόζουν τα συναισθήματά τους, ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκονται, ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Spiral

Σχόλια