Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τμηματοποίηση".

Τμηματοποίηση:

H πρακτική της ομαδοποίησης ομοειδών ή της κατανομής διαφορετικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων μιας επιχείρησης, σε διακριτές λειτουργικές οργανωτικές μονάδες εργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό οι στόχοι της επιχείρησης.

Με την Τμηματοποίηση η οργανωτική δομή μιας επιχείρησης μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα.

Η απεικόνιση της Τμηματοποίησης στην επιχείρηση γίνεται με το οργανόγραμμα.

Spiral

Σχόλια