Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιδότηση".

Επιδότηση:

Είναι το χρηματικό ποσό που δίνεται από την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλο Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) ως ενίσχυση σε άτομα και επιχειρήσεις, διαμέσου του ΕΣΠΑ, του Επενδυτικού Νόμου, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.ά., με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων.

Η «Επιδότηση» αναφέρεται εναλλακτικά και ως «Επιχορήγηση», «Χρηματοδοτική Ενίσχυση», «Κρατική Ενίσχυση» κ.ά.

Spiral


Σχόλια