Σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών.

Αλλάζει η καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών, στην εγχώρια και διεθνή αγορά, κάτω από την επίδραση κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, σύμφωνα με σχετικές έρευνες. 

Ενδεικτικά:
  • Στην αγορά τροφίμων, οι πολίτες αναζητούν πιο έξυπνες αγορές, χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων αγορών και έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις (ΙΕΛΚΑ, 2019).
  • Στην ψυχαγωγία, απομακρύνονται από τις παραδοσιακές μορφές της στρέφονται στην ηλεκτρονική ψυχαγωγία και στο λεγόμενο streaming (PwC, 2019).
  • Στις ηλεκτρονικές αγορές, επηρεάζονται περισσότερο από τα οργανικά αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης και λιγότερο από συστάσεις από την οικογένεια ή από τους φίλους τους, ενώ και η διαδικτυακή διαφήμιση έχει όλο και μικρότερη επιρροή (Salmat, 2019).
  • Στην αγορά αυτοκινήτων, οι αγοραστές αποφασίζουν διαμέσου των πληροφοριών και των συγκρίσεων που παρέχει το διαδίκτυο και επηρεάζονται λιγότερο από το μάρκετινγκ των εταιριών (News World India, 2019).
  • Στον τουρισμό, οι πολίτες αποφασίζουν κυρίως μέσω διαδικτυακών πληροφοριών και επιλέγουν εναλλακτικό τουρισμό και RBNB, ενώ η τεχνολογία μπαίνει ολοένα και πιο δυναμικά στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (5 διμερή Επιμελητήρια, 2019).
Spiral

Σχόλια