Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συνέργεια".

Συνέργεια:

Είναι το στάδιο εκείνο στο οποίο δύο ή περισσότερα συντελεστές (μηχανήματα, άνθρωποι κλπ.), που εργάζονται μαζί με έναν αποδοτικό τρόπο, ο οποίος παράγει ένα αποτέλεσμα που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ατομικών επιδόσεων αυτών των συντελεστών.

Με άλλα λόγια, είναι «η ολότητα που είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της».

Spiral

Σχόλια