Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εξουσία".

Εξουσία:

Είναι η καθιερωμένη και νόμιμη ισχύς που υπάρχει μέσα σε μία συγκεκριμένη εργασία, λειτουργία, ή θέση, η οποία επιτρέπει τον κάτοχό της να μεταφέρει επιτυχώς σε τρίτους μία ή περισσότερες από τις ευθύνες του.

Η Εξουσία περιλαμβάνει το δικαίωμα διαχειρίζεσαι μία κατάσταση, να δεσμεύεις πόρους και να δίνεις εντολές που προσδοκάς να εκτελεστούν, ενώ πάντοτε συνοδεύεται από μία αντίστοιχη ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ανθρώπων που δίνεις τις εντολές.

Spiral

Σχόλια