Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια!

«Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό διωγμόν», «Η Ελλάδα φοβάται την επιχειρηματικότητα», «Ελληνικό κράτος: Διαχρονικά "κόντρα" στην επιχειρηματικότητα». Αυτοί είναι μερικοί μόνο τίτλοι ειδήσεων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι ενδεικτικοί της πραγματικότητας, ή μήπως «όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια»;

Τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι αντικειμενικά τα εξής:

1. Καθυστέρηση απόδοσης δικαιοσύνης.

2. Το φορολογικό καθεστώς.

3. Το ασφαλιστικό καθεστώς.

4. Οι πελατειακές σχέσεις στο Δημόσιο.

5. Η διαφθορά.

6. Το διοικητικό / γραφειοκρατικό περιβάλλον.

7. Η περιορισμένη έρευνα και καινοτομία.

8. Η έλλειψη τραπεζικού δανεισμού.

9. Οι καθυστερήσεις στις κρατικές ενισχύσεις.

10. Η μικρή σε μέγεθος και δύναμη εσωτερική αγορά.

Και τώρα η άλλη όψη:

1. Ανεπτυγμένη οικονομία ενταγμένη στην Ε.Ε.

2. Καλή στρατηγικά γεωγραφική θέση της χώρας.

3. Προοπτική ανάπτυξης μετά την οικονομική κρίση.

4. Δυνατότητες κρατικών ή Ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

5. Φθηνό, αλλά ποιοτικό εργατικό δυναμικό.

6. Εύκολη (ή και δωρεάν) πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση.

7. Ισχυρά κίνητρα επαγγελματικής επιτυχίας.

8. Υψηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών.

9. Πλούσιοι φυσικοί πόροι.

10. Ισχυρό εθνικό brand name.

Λοιπόν αυτή είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα του επιχειρηματικού στίβου στην Ελλάδα. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Όμως σε ποια χώρα δεν υπάρχουν θετικά και αρνητικά; Το επιχειρηματικό περιβάλλον πουθενά δεν είναι τέλειο και αν κάπου είναι καλύτερο από την Ελλάδα, είναι καλύτερο για όλους όσους επιχειρούν εκεί και άρα ο ανταγωνισμός είναι εξίσου, αν όχι πιο σκληρός, από ότι εδώ.


Ας σταματήσουμε λοιπόν να μεμψιμοιρούμε και ας αντιμετωπίσουμε την Ελληνική πραγματικότητα σαν ένα ιδιαίτερο, αλλά όχι και απαγορευτικό, πεδίο επιχειρηματικότητας.

Spiral

Σχόλια