Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μερίδιο Αγοράς".

Μερίδιο Αγοράς:

Είναι το ποσοστό επί όλων των πωλήσεων σε μία συγκεκριμένη αγορά, που πραγματοποιείται από μία επιχείρηση, μάρκα, ή προϊόν.

Για παράδειγμα, λέγεται ότι το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ επί των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ανέρχεται στο 78%. Έτσι, το μερίδιο αγοράς όλων των άλλων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος είναι 22%.

Spiral

Σχόλια