Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κεφάλαιο".

Κεφάλαιο:

Μετρητά ή αγαθά που χρησιμοποιούνται, ώστε να δημιουργηθεί είτε εισόδημα μέσω επιχείρησης, είτε εισόδημα μέσω άλλης ιδιοκτησίας. Έτσι, «κεφάλαιο» θεωρούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική διαδικασία (όπως π.χ. μηχανήματα, εγκαταστάσεις, χρήματα, πνευματική ιδιοκτησία, τεχνογνωσία κ.ά.).

Το Κεφάλαιο αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς συντελεστές παραγωγής, μαζί με τη γη και την εργασία.

Εξάλλου, η λέξη «Κεφάλαιο» μπορεί να χρησιμοποιείται και ως προσδιοριστικό μιας κοινωνικής τάξης, που έχει στην ιδιοκτησία της αθροιστικά τα επιμέρους κεφάλαια (με την προαναφερόμενη έννοια).

Spiral

Σχόλια