Μεγάλο ενδιαφέρον για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ξεκίνησε με μεγάλο ενδιαφέρον η υποβολή των αιτήσεων στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις" και "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας - Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση" και θα διαρκέσει έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (το πρώτο) και ως τις 9 Μαΐου (το δεύτερο πρόγραμμα).

Για όλα τα ανοικτά προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Spiral

Σχόλια