Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κανάλι Διανομής".

Κανάλι Διανομής:

Είναι ο δρόμος μέσω του οποίου προϊόντα και υπηρεσίες οδηγούνται από την επιχείρηση στον καταναλωτή ή αντιθέτως, ο δρόμος μέσω του οποίου οι πληρωμές οδηγούνται από τον καταναλωτή στην επιχείρηση. Ένα Κανάλι Διανομής μπορεί να είναι σύντομο, ανάλογα με το αν η συναλλαγή γίνεται άμεσα από την επιχείρηση και τον πελάτη. Όμως μπορεί να είναι και μακρύ, ανάλογα με το αν παρεμβάλλονται ενδιάμεσοι, όπως πράκτορες, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές κ.ά. Όλοι οι ενδιάμεσοι επιφέρουν αύξηση στην τιμή προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της προσθήκης περιθωρίου κέρδους. Για παράδειγμα ο καφές, ο οποίος έχει ένα μακρύ Κανάλι Διανομής πριν φτάσει στον καταναλωτή, αφού περνά από τον αγρότη, στον εξαγωγέα, στον εισαγωγέα και τον χονδρέμπορο.

Σχόλια