Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έρευνα & Ανάπτυξη".

Έρευνα & Ανάπτυξη:

Είναι μία συστηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, που συνδυάζει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, βοηθώντας στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα δημιουργίας νέων προϊόντων, υπηρεσιών και γνώσης. Η Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development ή R&D) ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την κυριότητα πνευματικής περιουσίας, όπως είναι οι ευρεσιτεχνίες.

Το κόστος από τη δραστηριότητα αυτή επιβαρύνει τις τιμές της επιχείρησης, ωστόσο τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύπτουν από την Έρευνα & Ανάπτυξη, μπορεί να βελτιώνουν τη συνολική απόδοσή της.

Spiral

Σχόλια