Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λιανική".

Λιανική:

Είναι η πώληση, ή η αγορά, που αναφέρεται στη διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις ή επαγγελματίες σε καταναλωτές. Το αντίθετο της Λιανικής είναι η Χονδρική.

Spiral

Σχόλια