Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επένδυση".

Επένδυση:

Η αγορά ενός χρηματο-οικονομικού προϊόντος ή άλλου αντικείμενου αξίας, με μία προσδοκία ιδανικής μελλοντικής απόδοσης. Γενικότερα, με τον όρο «Επένδυση» εννοείται η χρήση χρήματος, με την ελπίδα δημιουργίας περισσότερου χρήματος.

Στις επιχειρήσεις, σημαίνει κυρίως την αγορά ενός φυσικού αγαθού, όπως π.χ. παραγωγικού εξοπλισμού, με την προσδοκία της βελτίωσης της απόδοσης της επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια