Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εξωτερικό Μάκρο-Περιβάλλον".

Εξωτερικό Μάκρο-Περιβάλλον:
Είναι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, αλλά και επηρεάζονται από αυτό όλες οι επιχειρήσεις.

Το Εξωτερικό Μάκρο-Περιβάλλον έχει 8 διαστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες διακρίνεται σε:
  1. Δημογραφικό.
  2. Κοινωνικό.
  3. Οικονομικό.
  4. Πολιτικό.
  5. Νομικό.
  6. Οικολογικό.
  7. Φυσικό.
  8. Παγκόσμιο.
Spiral

Σχόλια