Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ευκαιρία".

Ευκαιρία:
Ένα σύνολο περιστάσεων που μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, με αβέβαιο όφελος και που απαιτεί δέσμευση πόρων και ανάληψη ρίσκου.

Η Ευκαιρία μπορεί να αφορά σε πώληση, αγορά ή μίσθωση οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, εξοπλισμού κλπ., ώστε ο αγοραστής ή ο μισθωτής να προβεί σε μία επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Spiral

Σχόλια