Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συντελεστές Παραγωγής".

Συντελεστές Παραγωγής:

Είναι οι πόροι που χρειάζονται για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών.

Γενικά διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:
1. Γη (περιλαμβάνονται όλοι οι φυσικοί πόροι).
2. Εργασία (περιλαμβάνονται οι ανθρώπινοι πόροι).
3. Κεφάλαιο (περιλαμβάνονται όλοι οι πόροι που έχουν φτιαχτεί από ανθρώπους).
4. Επιχείρηση (η οποία συγκεντρώνει όλους τους προαναφερόμενους πόρους μαζί για την παραγωγή).

Σε μία άλλη θεώρηση, Συντελεστές Παραγωγής είναι το μάνατζμεντ, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρήματα, ενώ πρόσφατα η γνώση διακρίθηκε από τους ανθρώπους, ως ένας αυτόνομος Συντελεστής Παραγωγής.

Spiral

Σχόλια