Επιχειρηματική ανάκαμψη την τελευταία διετία, σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε.

Επιχειρηματική ανάκαμψη κατά τη διετία 2017-2018 στην Ελλάδα, διαπιστώνει με σχετική έρευνα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.).

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η ανοδική τάση επιβεβαιώνεται από:
  • Τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (+22.000 στη διετία).
  • Τις νέες θέσεις εργασίας (+295.000 στη διετία).
  • Τα θετικά αποτελέσματα εξαμήνου του 2018 των εισηγμένων επιχειρήσεων (+8% στις πωλήσεις και +2 ποσοστιαίες μονάδες περιθωρίου λειτουργικού κέρδους).

Σημαντικοί πυλώνες για την ανάκαμψη του επιχειρηματικού τομέα, θεωρούνται η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και ο τουρισμός.

Spiral

Σχόλια