Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διεθνοποίηση

Διεθνοποίηση:

Είναι η πρακτική των επιχειρήσεων που αφορά στις σχέσεις τους με τις ξένες αγορές. Η Διεθνοποίηση έχει διάφορες μορφές ή στάδια, προσδίδοντας αναλόγως στην επιχείρηση τους κάτωθι προσδιορισμούς:

· Νεο – Εξαγωγική Επιχείρηση.
· Εξαγωγική Επιχείρηση.
· Νεο – International Επιχείρηση.
· International Επιχείρηση.
· Moultinational - Χωρίς Δ/νση Εξαγωγών.
· Moultinational - Με Δ/νση Εξαγωγών.
· Moultinational - Με Δ/νση Εξαγωγών.
· Moultinational - Με θυγατρικά υποκαταστήματα.
· Moultinational - Με παραγωγή στο εξωτερικό.

Spiral

Σχόλια