Αναβάλλονται οι ενάρξεις δύο νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Αναβάλλονται οι ενάρξεις των δύο νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" και "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας".

Ειδικότερα, οι νέες ημερομηνίες έναρξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής είναι οι εξής:
  • 20/2/2019 για το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις". Περισσότερα...
  • 27/2/2019 για το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση". Περισσότερα...
Spiral

Σχόλια