200 εκατομμύρια επιπλέον στο πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων, του ΕΣΠΑ.

Την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων", με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, αποφάσισαν τα Υπουργεία Οικονομίας και Τουρισμού.

Το ποσό αυτό, θα δώσει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα προστεθούν στις ήδη εγκεκριμένες.

Spiral

Σχόλια