13 βασικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρηματικών ιδεών.

Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες είναι αυτές που εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο σε μακρύτερο δυνατό χρονικό ορίζοντα. Ποια όμως πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής ιδέας, ώστε να συμβεί αυτό; Δείτε παρακάτω τους κοινούς τόπους των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών:
 1. Μία αγορά, στην οποία έχει παρουσιαστεί ένα κενό. Δηλαδή υπάρχει ένα εν δυνάμει κοινό που δεν εξυπηρετείται, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα ή ποσότητα.
 2. Ελάχιστος ή μικρός ανταγωνισμός. Όσο πιο καινοτόμο είναι το προϊόν ή η υπηρεσία, τόσο λιγότερος ανταγωνισμός και τόσο υψηλότερες οι τιμές και τα περιθώρια κέρδους.
 3. Αναπτυσσόμενη ή μία εντελώς καινούργια αγορά. Είναι σαφώς πιο εύκολο να δουλεύεις σε μία αγορά που αναπτύσσεται, παρά σε μία αγορά που περιορίζεται.
 4. Ξεκάθαρος προσδιορισμός των πελατών και του επιχειρησιακού μοντέλου. Αν δεν ξέρει η επιχείρηση σε ποιον απευθύνεται και πώς θα του πουλήσει, είναι δύσκολο να επιβιώσει.
 5. Μικρές ή καθόλου απαιτήσεις για χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις χωρίς λεφτά είναι οι καλύτερες. Ο αυτοχρηματοδοτούμενες είναι επίσης καλές. Οι επιχειρήσεις με λεφτά άλλων όμως, έχουν σαφώς μικρότερες προοπτικές, εξαιτίας του κόστους κεφαλαίου.
 6. Αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική. Από τη στιγμή που γνωρίζεις τι και πώς θα το πουλήσεις θα πρέπει να μπορείς να το επικοινωνήσεις και σωστά, σε μεγάλη πελατειακή βάση.
 7. Δύσκολη αντιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Εδώ είναι που η ταχύτητα μετράει: όσο πιο γρήγορα πραγματώνεται η επιχειρηματική σου ιδέα, τόσο πιο λίγες είναι η πιθανότητες να τη βρεις μπροστά σου.
 8. Χαμηλό λειτουργικό κόστος. Το επιχειρηματικό ρίσκο περιορίζεται σημαντικά από τα κόστη λειτουργίας.
 9. Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που από τη φύση τους έχουν περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου της λειτουργίας τους, έχουν μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας.
 10. Μικρά επιχειρηματικά σχέδια που να μπορούν να αναβαθμιστούν. Υπάρχουν ιδέες που μπορεί να εφαρμοστούν σε μικρή κλίμακα σε πρώτη φάση και να κλιμακωθούν αργότερα. Η ευελιξία της επιχειρηματικής ιδέας είναι καθοριστικός παράγοντας.
 11. Η γνώση και η εμπειρία του επιχειρηματία στο αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης. Αν δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο της επιχείρησης, το επιχειρηματικό ρίσκο εκτοξεύεται στα ύψη.
 12. Οι διοικητικές ικανότητες για τον επιχειρηματία. Επιχειρηματίας χωρίς τις στοιχειώδεις τουλάχιστον γνώσεις και ικανότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, φλερτάρει γερά με την αποτυχία.
 13. Η προσωπικότητα του επιχειρηματία. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, όπως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι υπάλληλοι.

Διαβάστε σχετικά: Η επιχειρηματική ιδέα.

Spiral

Σχόλια