Προβληματικά τα επιχειρηματικά σχέδια των ελληνικών startups…

Σημαντικά προβλήματα στον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό παρουσιάζουν οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα “Startups in Greece 2018”, από το Foundation και το EIT Digital.

Ειδικότερα, από τις προτάσεις που αξιολογούνται από τα funds που έχουν συσταθεί μέσω του υπερταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (Equifund), υπολογίζεται ότι μόνο το 1%-4% καταφέρνει τελικά να λάβει χρηματοδότηση.

Οι κυριότεροι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων είναι:
  • Το 31% απορρίπτεται, καθώς οι επιχειρηματικές ιδέες δεν συμβαδίζουν με τους στόχους του επενδυτικού κεφαλαίου.
  • Το 10% εξαιτίας του γεγονότος ότι το προϊόν τους δεν έχει εξαγωγικό χαρακτήρα.
  • Το 10% απορρίπτεται εξαιτίας αδυναμίας κατάρτισης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Το 7% εξαιτίας της έλλειψης ζήτησης ή ανάγκης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  • Τέλος, το 7% απορρίπτεται εξαιτίας του ανέφικτου της υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι Έλληνες νέοι επιχειρηματίες υστερούν στην ικανότητά τους να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο και πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να ξεκινά από το βάσιμο, εφικτό και πρωτότυπο της επιχειρηματικής ιδέας και να ολοκληρώνεται από μία πλήρη, περιεκτική, ουσιώδη, πειστική και δελεαστική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η επιχειρηματική ιδέα θα γίνει πράξη και στη συνέχεια θα υποστηριχθεί καταλλήλως από τους ανθρώπους που θα κληθούν να λειτουργήσουν την επιχείρηση.


Όπως επαναλαμβάνουμε πολύ συχνά σε αυτό το blog, η επιχειρηματική μάθηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Spiral

Σχόλια