Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λειτουργικά Έσοδα".

Λειτουργικά Έσοδα:

Είναι τα έσοδα που προέρχονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, δηλαδή από τις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, από τυχόν μισθώσεις, μερίσματα, προμήθειες κ.ά. (Βλ. και κύκλος εργασιών).

Spiral

Σχόλια