Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πλάγια Σκέψη".

Πλάγια Σκέψη:

Είναι η επίλυση προβλημάτων με μη ορθολογικό τρόπο και με μία δημιουργική διαδικασία, βλέποντας το πρόβλημα με έναν νέο (όχι προφανή) και ασυνήθιστο τρόπο. Η Πλάγια Σκέψη περιλαμβάνει ιδέες που δεν χρησιμοποιούνται στην καθιερωμένη λογική σκέψη, που γίνεται βήμα – βήμα (κατακόρυφη σκέψη).

Spiral

Σχόλια