Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εξωτερικό Μίκρο-Περιβάλλον".

Εξωτερικό Μίκρο-Περιβάλλον:

Είναι το περιβάλλον μιας επιχείρησης που αφορά στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Έτσι, το κλαδικό (ή το ανταγωνιστικό) περιβάλλον της επιχείρησης διαμορφώνεται από 5 διαφορετικές δυνάμεις που την επηρεάζουν:
  1. Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο.
  2. Τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης.
  3. Τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών – πελατών της επιχείρησης.
  4. Την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα.
  5. Την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο.
Spiral

Σχόλια